Privacy policy

 

Waarom dit document?
Geelse Rijschool hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met deze Privacyverklaring wil Geelse Rijschool u in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleent u uw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door Geelse Rijschool.

Geelse Rijschool houdt zich het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen.

Informatie over de gegevensverwerker
Geelse Rijschool
Pas 212
2440 Geel
België
Btw-nummer:
BE0452.024.255
E-mail: info@geelserijschool.be
Telefoon: +32 14 592 787

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De gegevens die Geelse Rijschool vergaart via haar eigen website worden alleen maar verwerkt in het kader van de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. Het gaat dan om:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel., e-mail, …)
 • Beroepsgegevens (bedrijf, functietitel, …)
 • Interessegebieden (opleiding) 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van de website. De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
 • Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
 • Bekendmaken van informatie en aanbiedingen (aanbod, security updates, ….) via nieuwsbrieven die nuttig en/of noodzakelijk zijn ,
 • Verlenen van ondersteuning
 •  Beoordelingen van enqûetes (bv. tevredenheidsonderzoek).
 •  U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Marketing doeleinden


Geelse Rijschool werkt samen met Biqs It en Theorie-blokken.be
voor de verwerking van de gegevens welke enkel gebruikt worden wegens beroepsmatige uitoefening van onze activiteiten.

Bij een bezoek aan de website van Geelse Rijschool worden tevens gegevens verzameld voor statistische doeleinden. U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensinzameling. Geelse Rijschool verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Geelse Rijschool stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.

Cookiegebruik
Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een bestand dat op uw device (computer, tablet, smartphone) wordt geplaatst en bewaard.  De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan onze websites weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Het gebruik van Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben ons uitdrukkelijk akkoord dienen te verklaring met de privacyverklaring van Google om verder gebruik te kunnen maken van haar diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield Principles. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op deze website staat een button die verwijst naar het sociale mediakanaal Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van het sociale mediakanaal zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Geelse Rijschool heeft daar geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de privacyverklaringen van het sociale mediakanaal zelf.

In- en uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”

Wat zijn uw rechten als Gebruiker?
Geelse Rijschool verwerkt uw persoonsgegevens altijd conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacy policy.
Geelse Rijschool bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is volgens de omschreven doeleinden van deze Privacy policy.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
U heeft het recht – na identificatie als Gebruiker – om na te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht op inzage van deze gegevens. U verstuurt hiervoor via aangetekende zending een aanvraag waarop Geelse Rijschool binnen een redelijke termijn tegemoet komt aan uw vraag.

Recht op aanpassing van uw persoonsgegevens
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Geelse Rijschool. Geelse Rijschool zal hieraan binnen een redelijke termijn gevolg geven na ontvangst van de aanvullende verklaring.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en wanneer de verwerking van minder belang is dan de  gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
 • Geelse Rijschool beoordeelt in eer en geweten de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Als geïdentificeerde Gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • In geval van betwisting is een beperking op de verwerking van persoonsgegevens mogelijk en dat zolang Geelse Rijschool nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens
 • Wanneer Geelse Rijschool de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Geelse Rijschool nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen (zie recht om vergeten te worden)

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Geelse Rijschool stopt dan tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aantonen die belangrijker zijn dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Geelse Rijschool hieraan binnen redelijke termijn gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag via een aangetekende zending.

Recht op gegevensoverdracht
Als Gebruiker heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Geelse Rijschool zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Na ontvangst van een aangetekende aanvraag zal Geelse Rijschool hieraan binnen een redelijke termijn gevolg aan geven.

Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Geelse Rijschool. Hiervoor kan u zich wenden tot de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Bovenkant formulier

 

Onderkant formulier